Krzysztof Wasyluk
Agent piłkarski, współwłaściciel firmy Beta Sport, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
W firmie jest odpowiedzialny za sprawy prawne, w szczególności dotyczące prawa sportowego, przepisów PZPN i FIFA.